Stickers!

(English below) Ik ben één van die onnozelaars die toch altijd alle wild geplakte stickers bekijkt. Daar zitten vaak hilarische taferelen tussen, coole bands en lollige mensen die ik of en toe dan eens op het world wide web opzoek en contacteer. Ik dacht ‘hey… ik doe mee!’ en heb een reeks the land of äR stickers waar ik Amerika ook even wou mee belagen. Een leuke onuitgesproken deal is blijkbaar om achterzijden van borden te bekleven. Prima want alles blijft zichtbaar, en de schrale lege mottige achterzijden worden meteen opgeleukt met kleurrijke en sfeervolle details. De échte nieuwsgierige vind je dus met zijn gezicht gericht naar de achterzijde van een bord…. sommige kinderen vroegen luidop aan hun ouders ‘what’s HE doin??’ en wilden ‘komen loeren’ maar werden gretig bij de arm gesnokt en ter orde geroepen als ze aanstalten maakten om ook eens te komen piepen. Jammer want ze hebben deze coole parels gemist! De onnozelste, weirdste, grelligste en grappigste breng ik voor jullie even samen, met uiteraard ook af en toe een wildplakzelf van mezelf dabei.

Sluit je ogen na het aanschouwen van zoveel kleur, waan je aan de achterzijde van een bord en laat de wildplakker in jezelf gerust eens boven komen. Vertrek je dra ook de grenzen over, en wil je je stoute schoenen eens poetsen en ook eens een ‘plakje doen’? Je mag me gerust contacteren voor wat stickers! 🙂 Ik ben razend benieuwd waar ze dan terecht zullen komen 😀 Vergeet dan geen fotootje te pakken van sticker en omgeving!

I’m one of those simpletons who always looks at all the wildly pasted stickers. There are often hilarious scenes, cool bands and funny people that I occasionally look up on the world wide web and contact. I thought ‘hey… I’m in!’ and have a series of the land of äR stickers that I also wanted to attack America with. Apparently a nice unspoken deal is to stick on the backs of signs. Great because everything remains visible, and the bare, empty moth-covered backs are immediately brightened up with colorful and atmospheric details. The really curious one can be found with his face pointed towards the back of a plate… some children asked out loud to their parents ‘what’s HE doing??’ and forests came lurking but were eagerly grabbed by the arm and called to order when they were about to come and squeak. Too bad because they missed these cool gems! I bring together the silliest, weirdest, craziest and funniest for you, with of course the occasional wild paste of myself.

Close your eyes after seeing so much color, imagine yourself at the back of a plate and let your inner self come to the surface. Are you going to cross borders soon, and would you like to polish your brave shoes and have a ‘slice’? Feel free to contact me for some stickers! 🙂 I’m very curious to see where they will end up 😀 Don’t forget to take a photo of the sticker and surroundings!

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven