Pacific Ocean

(English below) Mijn innerlijke kind werd overactief … steentjes! driftwood! boomsculpturen! oceaangolven! zeewind! Het was too much en mijn hart maakte vele sprongen tegelijk…. Ik hou van de Pacific Ocean! Vaak heb ik ze nog niet mogen aanschouwen maar elke keer geniet ik van de woeste golven en specifieke energie die ze bij zich draagt. Niet te vergelijken met zeeën hier of de oceaan die hier grenst….

Wat een wonderlijk strand van allemaal natuurlijk getrommelde stenen, pebbles, zacht in de hand en elk een eeuwenoud verhaal in zich dragend. Prachtige exemplaren riepen in veelvoud tegelijk ‘kijk naar mij!!!!’ … ze aaien, voelen, geweldig helend… De bomen die je op de foto’s ontdekt zijn oer-douglassen! Maw gi gan tische kolossen van stammen, wortel en al. Gevormd tot fossiel hout, en driftwood, een sappig en toch droog woord voor al het aangespoeld moois. Ik heb er een prachtige Quirky Wood ontdekt en mogen ontvangen. Wat de eindbestemming is weet ik nog niet, maar na het vele schuren is de ruwe laag eraf en is het een zeer zacht prachtig gevormd stuk eigenzinnig hout. Een toverstok an sich.

Uiteraard blijft deze Amerikaanse Magische houten staf even bij me 🙂 Maar wie zich te goed wil doen aan wat andere Quirky Woods, je vindt het aanbod hier! Dra maak ik weer een reeks talking sticks, want die ‘roepen’ ook alweer ondertussen in de verte…

Betoverd door al deze grillige vormen. Ruw en zacht tegelijk. Verleid door het briesend bruisen der golfslagen. The lure of the sea… vergis je niet, de kracht van water vind ik steeds erg onderschat, het aanlokkelijk deinen van het wateroppervlak, het hypnotiseert en wiegt je gedachten… zingt een zalvend lied… met tussendoor ‘crushing’ golven die breken en kletteren… sneakerwaves die plots opsteken en onderstromen waar je door meegezogen wordt. Boten die verslonden worden en een eenzame visser die voorgoed verdwijnt naar de diepte en onvindbaarheid…. Ah de vele lagen van het waterelement, ik ben in mijn ‘element’ …..

My inner child became overactive… pebbles! driftwood! tree sculptures! ocean waves! sea ​​breeze! It was too much and my heart made many leaps at the same time…. I love the Pacific Ocean! I have often not had the opportunity to see them, but every time I enjoy the wild waves and specific energy that they carry. Not comparable to the seas here or the ocean that borders here….

What a wonderful beach of all natural tumbled stones, pebbles, soft in the hand and each containing an age-old story. Beautiful specimens shouted at the same time ‘look at me!!!!’ … stroking them, feeling them, wonderfully healing… The trees you discover in the photos are ancient Douglas fir trees! In other words, giant colossi of trunks, roots and all. Shaped into fossil wood, and driftwood, a juicy yet dry word for all the beautiful things washed ashore. I discovered and received a beautiful Quirky Wood there. I don’t know yet what the final destination is, but after much sanding the rough layer is gone and it is a very soft, beautifully shaped piece of unique wood. A magic wand in itself.

Enchanted by all these whimsical shapes. Rough and soft at the same time. Seduced by the roaring roar of the waves. The lure of the sea… make no mistake, I always find the power of water very underestimated, the enticing swaying of the water surface, it hypnotizes and lulls your thoughts… sings an unctuous song… with ‘crushing’ in between waves that break and crash… sneaker waves that suddenly rise and underflow that suck you in. Boats that are devoured and a lonely fisherman who disappears forever into the depths and untraceability…. Ah the many layers of the water element, I am in my ‘element’..

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven