The Land of äR

Welkom in the land of äR!

In een wereld die als maar sneller gaat en prikkels op je afvuurt, biedt The land of äR een plek van vertragen, rust, verdieping en verbinding…

Hou je van intense en diepgaande ervaringen?
Spreken ceremonies, krachtsymbolen en rituelen tot je verbeelding? Wil je betoverd worden en op ontdekking
in diepere lagen van jezelf?
Ben je op zoek naar vertragen
en zingeving in je leven?
Spreken sereniteit, natuur en rust
rechtstreeks tot je Ziel?
Hou je van authentieke ontmoetingen?
Gaan je ogen twinkelen bij begrippen als
labyrint, spirit en healing?
Wees welkom in het land van äR!

Do you like intense and profound experiences? Do ceremonies and rituals appeal to your imagination? Do you want to be enchanted and explore in deeper layers of yourself? Are you looking to slow down and connect to a deeper meaning in your life? Does serenity, nature and tranquility speak directly to your Soul? Do you like authentic encounters? Do your eyes twinkle at concepts like labyrinth, spirit and healing? Be welcome in the land of äR!

Eli

A free donation is welcomed if you would like to support the land of äR. It allows me to keep troubadouring, create music and video, keep going on Pilgrimages and spread the light of inner peace.

Een vrije gift is zeer welkom als je The land of äR wilt steunen. Het stelt me ​​in staat om te blijven troubadouren, muziek en video te maken, pelgrimstochten te blijven maken en het licht van innerlijke vrede te verspreiden.

Scroll naar boven