Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor onderneming The land of äR met BTW nummer 0535.784.250

Website

The land of äR is in zijn geheel, inclusief naamgeving, ontwerp, lay-out en tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder de toestemming van The land of äR worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

Privacy

The land of äR hanteert de algemeen geldende conventies van de GDPR.

Deelname aan / Cliënten

Door ondertekening verklaart de cliënt/deelnemer dat hij/zij in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert waarbij men bevoegd is om zelfstandig keuzes te maken in het leven. (Geen minderjarigheid of psychiatrische problematiek)

The land of äR geeft op geen enkele wijze bindend advies of doet op geen enkele wijze voorspellingen. De klant is verantwoordelijk voor de eigen interpretatie en acties die hij/zij hieraan koppelt.

Intellectuele eigendom

The land of äR is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die verstrekt worden tijdens de teachings en coachings. (De gebruikte materialen en inhoud van de lessen.) U kan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The land of äR hiervan geen gebruik maken voor publicatie of andere doeleinden.

Betalingsvoorwaarden

Nadat je een bevestiging gekregen hebt dat je kan deelnemen, betaal je het afgesproken bedrag op rekeningnummer BE van The land of äR met de vermelding die je ontvangt in de bevestigingsmail.

We verwachten je betaling binnen de 7 werkdagen na je inschrijving. Indien je niet betaalt, kunnen we je inschrijving niet garanderen.

Annuleren

Als je stopt tijdens een cursus, zal er geen cursusgeld teruggestort worden. Ook niet als je omwille van medische redenen één of meerdere lessen niet kan volgen en nadien weer inpikt.

De enige uitzondering is een volledige stopzetting omwille van medische redenen. Wanneer je een medisch attest kan voorleggen dat je annulering voor de rest van de cursus verklaart, zal enkel het aantal gevolgde lessen worden aangerekend.

Indien je vooraf een doktersattest kan voorleggen voor de hele duur van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald min een administratiekost van €30.

Het annuleren van een individuele afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van het afgesproken moment zonder kosten. Je verwittigt per mail dat je niet aanwezig kan zijn  via [email protected] Bij niet tijdig verwittigen zijn we genoodzaakt om een administratieve kost van €20 aan te rekenen bij het niet nakomen van je afspraak. In geval van niet opdagen (niet verwittigen) zijn we genoodzaakt om het volledige bedrag van de afspraak alsnog aan te rekenen.

The land of äR behoudt zichzelf ten allen tijde het recht voor om een cursus/afspraak te annuleren. In een dergelijk geval wordt het reeds betaalde (cursus)geld teruggestort maar er is geen schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Webshop

De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

De betaling  kan gebeuren via overschrijving. Levering gebeurt na het ontvangen van het volledige bedrag.

Bij ingave van een foutief leveringsadres, zijn de herverzendingskosten ten laste van de klant. Bij een bestelling die niet afgeleverd kan worden zijn eventuele herverzendingskosten ten laste van de klant. Er is geen recht op terugbetaling van de bestelling.

Is een bestelling niet naar wens, kan deze binnen de 7 dagen na ontvangst in originele verpakking en ongebruikt op eigen kosten geretourneerd worden. Vermeld duidelijk de reden van retour. Meld deze reden ook aan via mail op het adres [email protected].

The land of äR behoudt het recht om retourzendingen te weigeren als artikelen niet binnen een termijn van 7 dagen na aflevering zijn teruggezonden en via mail met reden bevestigd zijn.

Algemeen

The land ofäR behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Alle teksten en omschrijvingen op de website zijn aanwijzingen of aanduidingen voor de aangeboden producten.

The land of äR behoudt het recht om de inhoud van deze pagina te aan te passen. De meest accurate versie vind je op deze website.

Scroll naar boven