Redwood Reuzen

(english below) De kolossen van Redwood. Een andere sequoia soort dan ik al mocht ontmoeten in Nevada. Quasi 100 meter hoog en dus ook quasi niét in beeld te capteren. Zoek Hanne maar eens op de eerste foto en dan krijg je een idee … je waant je echt een kaboutertje tussen deze slanke reuzen. Slank is relatief natuurlijk want makkelijk 22 meter omtrek. Steeds naar boven turen met open mond, bijna achterovervallend, letterlijk .. om iets wat op een kruin lijkt te kunnen spotten. Heel bijzondere wezens en heel bijzonder woud. Maar naast deze reuzen is er zoveel meer… overal komen de verhalen van de indigeonous people terug. Ook hier zijn er her en der vertellingen van hun te vinden over de oerspirit van het bos en de rivier. ‘May the forest be with you…’ 🙂 Ook de prachtige kleine details, bloempjes blaadjes en scheutjes van nieuw leven treffen mijn oog en hart. Groots door hun eenvoud en statigheid. De bananenslak, de zwarte specht die naarstig blijft doorwerken ook al komen we nader… een waar feest voor de ziel om dit allemaal te mogen ontmoeten.

The giants of Redwood. A different sequoia species than I already met in Nevada. Almost 100 meters high and therefore almost impossible to capture on screen. Just look for Hanne in the first photo and you will get an idea… you really feel like a gnome among these slender giants. Slim is relatively natural because it can easily reach a circumference of 22 meters. Always peering upwards with your mouth open, almost falling backwards, literally… in order to spot something that looks like a crown. Very special creatures and very special forest. But besides these giants there is so much more… the stories of the indigeonous people are everywhere. Here too, their stories can be found here and there about the primal spirit of the forest and the river. ‘May the forest be with you…’ 🙂 The beautiful little details, flowers, leaves and splashes of new life also catch my eye and heart. Grand in their simplicity and stateliness. The banana snail, the black woodpecker that continues to work diligently even as we get closer… a true feast for the soul to meet all this.

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven