Shamanic Music

(English below) Klank is als ademen, onmisbaar, essentieel. Ik brouw graag een verscheidenheid aan klank. Mijn grootste focus ligt op meditatieve muziek. Muziek om te ontspannen en spiritreizen op te maken. Muziek om ritueel en ceremonie te ondersteunen. Klank als heelmeester.

De chacapa’s nemen de voorgrond en brengen de goden van het Wóud binnen. Ze nemen ons mee naar vergeten oorden en  waaien woest of  fluisteren als zacht zand. Mijn stem brengt een zachte deken van oermoeder-energie die je beroert en koestert. Ze zingt van troost en voert  je mee naar de essentie van jezelf. Mijn lied brengt de warmte van het grootvader vuur dat je innerlijke kracht weer aanwakkert. Dan weer creëer ik met gitaar en andere instrumenten ambient soundscapes en geregeld ook geleide visualisaties.
Op deze betoverende muziek kan je reizen naar je eigen kern om van daaruit weer te stralen en rust te vinden. Meedrijvend naar andere werelden duik je diepe lagen van bewustzijn in.  Je kan er heling toelaten, krachtdieren ontmoeten of gewiegd worden door de voorouders.

Al deze creaties zijn beschikbaar voor je op spotify, apple music en andere muziekfora. Als ze je beroeren, voeg ze toe aan je playlist, aan je favorieten, voel je vrij de account te volgen en spread the word! Een vrije gift is zeer welkom als je The land of äR wilt steunen. Het stelt me ​​in staat om te blijven troubadouren, muziek en video te maken, pelgrimstochten te blijven doen en het licht van innerlijke vrede te verspreiden.

Shamanic Music / Ambient / Guided visualisations

Sound is like breathing, indispensable, essential. I like to brew a variety of sounds. My main focus is on meditative music. Music to relax and make spirit journeys. Music to support ritual and ceremony.

The chacapas take the foreground and bring in the spirits of the Forest. They take us to forgotten places and blow fiercely or whisper like soft sand. My voice brings a soft blanket of soothing energy that touches and cherishes you. It sings of comfort and takes you to the essence of yourself. My songs share the warmth of the grandfathers fire that rekindles your inner strength.Than again guitar and other instruments dive in to make ambient soundscapes. Often I create guided meditations …

On this enchanting music you can journey to your own core to radiate and find peace. Drifting to other worlds you dive into deep layers of consciousness. You can allow healing, meet power animals or be cradled by the ancestors. All of these creations are available to you on spotify, apple music and other music forums. If they touch you, add them to your playlist, to your favorites, feel free to follow the account and spread the word!

A free donation is welcomed if you would like to support the land of äR. It allows me to keep troubadouring, create music and video, keep going on Pilgrimages and spread the light of inner peace.

The Songs

Sunrise! A subtile prayer of gratitude and inner subtile joy for simply being alive.


Mannaz is best listened to with headphones in a quiet safe spot. It’s a journey to do inner shadowwork. The runes are never subtile 🙂 but very effective!


Sacred Fire is recorded live around the fire with some drummers outside. A journey for you to connect with the transformative power of this subtile element


Corda. An intense improvised song touching the web of life. The umbilical cord from the web of life to your persona.


Realms (Myrdet). A flamish guided journey to the realms of death and rebirth. Based on a channeling of personal oracle symbols I received from spirit years ago. A symbol called ‘myrdet’ .. years later I accidentaly discoverd it is Norse for ‘Murder’


Blessings. A live fragment of a ceremony. Tender, gentle, subtile, aho!


Grandma’s Lullaby. I recorded a live fragment of a friend in trance singing. I added little details to uplift the song and … dear Gerda, your voice always reminds me of the soothing energy of the ancestors. Enjoy and feel cradled.


More songs can be found on the artist profile The land of äR and my playlis:t Meditation on spotify Feel free to contact me with any questions or feedback about the music! Enjoy!

Scroll naar boven