Voorouders – Ancestors

Voorouders van de Toekomst

Welkom bij het vredesproject Beyond Borders. Een drieluik van pelgrimstochten en samenkomsten dat mensen, verhalen, geschiedenissen, voorouders en landschappen met elkaar verbindt. 

(English below) Het derde luik van Beyond Borders is het verbinden met wat nog komen zal. In hetgeen we nu creeëren ligt het zaad voor wat nog komen zal… In die zin zijn verleden, heden, toekomst zeer cyclisch en overlappend… en niet ‘gescheiden in hokjes’ .. We volgen ongeziene voetstappen van zij die voor ons kwamen. Verbinden ons via wortels en collectieve lagen. Maar wij zijn voorouders van de toekomst. Op een dag zijn ook wij ‘o-verleden’ en wat willen wij, wensen wij, laten wij na voor de toekomstige generaties ? Wat wensen wij zij die nog komen moeten? De weg van de voorouders is een ceremonie en samenkomst met voorouders van de toekomst als insteek. De resultaten en wensen vervat ik in een audio archief zodat deze boodschappen létterlijk de wereld in reizen en ook als wij de aardbol in onze vorm verlaten verder kunnen deinen naar zij die nog komen moeten….

Wil jij graag met jou groep de Beyond Borders Ceremonie uitnodigen of deelnemen? Geef gerust een seintje en deze troubadour komt met plezier naar je toe. Geregeld geef ik deze ceremonie in mijn thuisfront Lommel. De komende momenten vind je steeds terug bij de rubriek events. Wil je graag deze hoopvolle boodschappen van tederheid van deelnemers beluisteren, voel je vrij om deze spotify lijst te volgen, liken en spread the word!

Ancestors of the future

Welcome to the Beyond Borders peace project. A triptych of pilgrimages and gatherings that connects people, stories, histories, ancestors and landscapes. A third chapter of this project is the gathering around ancestry of the future…

We follow unseen footsteps of those who came before us. Connect through roots and collective layers. But we are ancestors of the future. One day we too will be ‘past’ and what do we want, wish, leave behind for future generations? What do we wish for those who are yet to come? The project Ancestors of the future a gathering in ceremony to dive into this topic. The outcome of these gatherings are captured and shaped into audio archive so that these messages literally travel into the world and even when we leave the globe in our form, they can continue to flow to those who are yet to come…. If you are inspired and want parttake, or invite me to bring this ritual to your group, feel free to contact me!

Would you like to invite me to offer this ceremony to your group? Feel free to contact me and this troubadour will be happy to come to you. Would you like to participate in one of the gatherings? I regularly give this ceremony in my home town Lommel. You can always find the coming moments in the events section. If you would like to listen to these hopeful messages of tenderness, feel free to follow, like and spread the word about this Spotify list!

Scroll naar boven