Ceremonie – Ceremony

(English below)

Een moment van Samen-Zijn.

Samen in overgave, sacrale energie, serene stilte.

Samen baden in kracht der eenvoud van ritueel werk.

Samen zijn in eenpuntsgerichte focus.

Oprecht elkaar in de ogen kijken

Authentieke verhalen

Warmte en veiligheid

Verbonden door volledige aandacht en devotie aan het momentum.

Welkom bij het vredesproject Beyond Borders. Een drieluik van pelgrimstochten en samenkomsten dat mensen, verhalen, geschiedenissen, voorouders en landschappen met elkaar verbindt. Een tweede hoofdstuk in het project zijn de samenkomsten, ceremonies in de verbindende kracht van eenvoud, de eenvoudige kracht van verbinding.

Ceremonies die ik begeleid worden een plek van intense energie, van puur afstemmen in spirit. Van bron en inspiratie. Van heling en stille getuige zijn. Van diepe rust en magie. Een tweede luik van het Beyond Borders vredesproject zijn samenkomsten in ceremoniële energie. Verbinden, connecteren, ver-weven, het samen-brengen,… verleden-toekomst-heden … en dat als stille getuige van elkaar, mét elkaar….

Tijdens een terugkeer naar het huis over grenzen zag ik een graf en kruis waar een doosje oplag. De woorden die erop geschreven stonden ontroerden mij zeer: ‘Heimat Erde’. Een Duits soldaat dat hier in België zijn rustplaats heeft, voorzien van toch een streepje grond uit zijn eigen streek. Vaderland, voorouder grond… Het raakte me tot in het hart en deed me verder mijmeren over de spirit van het landschap en de grond waar je geboren wordt, getogen, opgroeit en soms ook thuiskomt al was je er letterlijk nog nooit eerder geweest. ‘Het landschap kent jou en jij het landschap‘, ervaarde ik aan de lijve in Noord-Frankrijk en IJsland. Het intuïtieve gevoel ‘ik ben hier al geweest…’ Zijn het (bloed)lijnen van voorouders die me aan deze grond verbinden? Of is het het landschap zélf? Een wonderlijk gevoel wat stapje per stapje, steentje per steentje tot de ‘Beyond Borders Ceremony‘ heeft geleid. Deze ceremonie verbindt mensen, verhalen, geschiedenissen, voorouders en landschappen met elkaar in serene energie vol overgave en intensiteit

Resoneert dit verhaal? Wordt je geraakt en trekt het je? Heb je een groep gelijkgestemden die evenzeer warm wordt van dit verhaal. Dan komt deze troubadour graag naar jullie toe om de ceremonie te delen. Ben je nieuwsgierig en wil je graag meer weten en/of een ceremonie plannen? Neem gerust contact op en dan sta ik je met plezier te woord.

Beyond Borders Ceremony

Welcome to the Beyond Borders peace project. A triptych of pilgrimages and gatherings that connects people, stories, histories, ancestors and landscapes. A second chapter in this project are the gatherings in ceremional and ritual energy.

During a return to the cemetery I saw a grave and cross with a box on it. The words written on it moved me very much: ‘Heimat Erde’. A German soldier who has his resting place here in Belgium, with a dash of soil from his own region. Fatherland, ancestors soil… It touched my heart and made me muse further about the spirit of the landscape and the soil where you are born, raised, grew up and sometimes come home even though you had literally never been there before. ‘This landscape knows you and you know the landscape‘, I personally experienced in Northern France and Iceland. The intuitive feeling ‘I’ve been here before…’ Is it (blood)lines of ancestors that connect me to this ground? Or is it the landscape itself? A wonderful feeling that step by step, stone by stone has led to the ‘Beyond Borders’ Ceremony‘.

Does this story resonate and trigger you? Do you feel its pull? Do you have a seed group, grove or group of like-minded people who are equally excited about this story? Then this troubadour will be happy to come to you to share the ceremony. Are you curious and would you like to know more and/or plan a ceremony? Feel free to contact me and I will be happy to respond you.

Scroll naar boven