Pfalz Cemetary

(English text below video) Een intense tocht vanuit een trekken en ‘roep’ van deze verloren plek. Velen van jullie reageerden en verbonden zich op één op andere wijze. Jullie gaven blessings mee, journeyden naar deze plaats in spirit, stelden vragen, kortom… indringende en intrigerende verbindingen ontstonden. Het was zoeken, de trekkende roep volgen, en vinden. Afstemmen, en sereen betreden. De verloren graven en vredige energie die er hing. Geen aparte zielenverhalen meer aanwezig, maar een grote verbondenheid en éénheidsgevoel. Het landschap verwelkomde en was zeer ontvangend voor alle zegeningen. Gretig erop in gaande, versmolten deze als vanzelf met de spirit van deze plek. Alsof bezoek meer dan welkom was en de verhalen van het hier en nu versmolten met ’toen en ooit’ … de plek waar we op het samhain weekend weer naartoe trekken om de drummen, zingen, luisteren en eren… aho

An intense journey from a ‘call’ of this lost place. Many of you responded and connected in one way or another. You gave blessings, journeyed to this place in spirit, asked questions about it, in short… intriguing connections arose. Following the pull of this call, tuning in, and enterering this sacred place serenely. The lost graves… peaceful energy that filled the landscape. No more separate soul stories present, but a great connection and sense of unity. The landscape was welcoming and very receptive to all blessings. They naturally merged with the spirit of this place. As if visitors were more than welcome and the stories of the here and now merged with ’then and ever’ … the place where we go back to on the samhain weekend to drum, sing, listen and honor … aho

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven