Beyond Borders Brotherhood

Samhain met Beyond Borders Brotherhood. Zielemannen, rouwvrouwen, …. Voorouders, verhalen, gidsen en stille getuigen. Een samenkomst vol ‘sacred silence’, verhalen delen, Samen intunen, verdwalen, getuigen … een verhalenboek van 40000 graven… een intense plaats over de grenzen heen. De grenzen van naties, oordeel, leven en dood. De handen in elkaar slaan, gedichten voordragen, het hoofd op elkaars schouder leggen, de hand op elkaars borst. Troost, zegen, veiligheid, verdriet, delen, vrede, … Reizen tussen de mistige lagen, het stil getuigen, de troost van de wind, de zachte herfstbladeren om tussen te schuilen. Oogcontact, een zacht begrijpend knikken met het hoofd, rusten in de bomencirkel van berken en lijsterbes, de grove den als beschutting. Wegdromen onder de takken in de cocon van Amerikaanse eik, In stilte schuifelend tussen de gevallen bladeren, in stilte dralend tussen de gevallenen,… een fluisterend lied en verbinding door eenvoud… een intense bijzondere tocht… bladerend door het verhalenboek van levens…

We are brothers, We are sisters, …

Beyond Borders … We are One…

Samhain with our Beyond Borders Brotherhood. Ancestors, stories, spiritguides. A gathering full of sacred silence. Sharing stories, tuning ing together, a storybook of 40000 graves… an intense place… Holding hands, reciting poems, laying heads on shoulders, supporting each other. Silent witness, blessings, sharing grtitude , gracefull sharing , peace, … travelling between the misty layers… The soft autumn leaves like a blanket of soothing songs. Eye contact, a gentle nod of the head, being in the grove of birches and pines. Dreaming under the comfroting branches of the American oaks. Silently shuffeling feet among the fallen leaves, silently lingering among the fallen… a whispering song of connection through simplicity… an intense journey.. receiving a gentle carress through the storybook of lives….

We are brothers, We are sisters, …

Beyond Borders … We are One…

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven