Beyond Borders Brotherhood

De volgende sacred walk brengt me dra naar de opaal kust in Frankrijk en in het bijzonder naar het vergeten kerkhof van Belgische burgers en kinderen in Neuville-sous-Montrieuil. Voor wie een roep voelt…. en graag wil intunen om ook voor deze plek een stille getuige te zijn….

Neem een momentum dat je niet gestoord kan worden. Een plaats waar je tot rust komt en de tijd kan nemen. Focus je dan met zacht blik op onderstaande figuur. Laat je aandacht erin meegenomen worden en vraag aan de spirit van deze plek of het mogelijk, nodig en zinvol is om contact te maken. Zo ja, luister dan met een zacht hart wat de plek te vertellen heeft. Als er iets is dat je van woord, intentie , gedicht, houtje of steentje meegeeft. Voel je vrij om dit te delen. Ik neem al deze zaken mee létterlijk in mijn rugzak en uiteraard ook met mijn volledige aandacht. Voel je vrij een mailtje te sturen en je ervaring en of intentie te delen. Warme groeten uit the land of äR. Eli De Troubadour

The next sacred walk will soon take me to the opal coast in France and in particular to the forgotten cemetery of Belgian citizens and children in Neuville-sous-Montrieuil. For those who feel a calling …. and would like to tune in to be a silent witness for this place as well…. Take a momentum that you won’t be disturbed. A place where you can relax and take your time. Then focus with a soft gaze on the figure below. Let your attention be drawn into it and ask the spirit of this place if it is possible, necessary and meaningful to make contact. If so, listen with a soft heart what the place has to say. If there is something you want to gift like an intention, poem, piece of wood or stone or word… Feel free to share this. I literally take all these things with me in my backpack and of course with my full attention. Feel free to send an email and share your experience and/or intention. Warm greetings from the land of äR. Eli De Troubadour

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven