Beyond Borders

(English version below) Een sacred walk langs de opaalkust bracht me bij het verloren en bijna vergeten Belgisch kerkhof. Er rest louter een gedenkteken en een stil weiland. Groene malse grassen groeien op de botten van voorouders. Vruchtbaar maken ze de grond en de geschiedenis kleuren ze met hun verhaal. Ik luister in stilte op een ijskoude regendag. De wind knaagt aan mijn knoken. Doch is er een rust en een warmte die van het landschap uitgaat. Ze vult mijn hart met zachtheid. Zegeningen die participanten meegaven zingen in stilte hun lied. Elke intentie schenk ik met volledige aandacht aan de spirit van het verwelkomende landschap. Het schaapje dat mee mocht ter herinnering aan alle leed van kinderen vond er zijn plekje tussen de sleedoorn en klimop. Even na het plaatsen van het schaapje brak het wolkendek open en verscheen de zon. Een magisch moment. Dankbaar voor ieder van jullie die een zegening meegaf, een intentie, aandacht of token. De tocht gaat steeds verder en als het je roept om iets mee te geven aan de volgende bestemming. Volg dan gerust de berichten, neem contact met me op,.. wees welkom.

We are brothers, we are sisters

Beyond Borders, we are one

A sacred walk along the opal coast brought me to the lost and almost forgotten Belgian cemetery. All that remains is a memorial and a quiet meadow. Green tender grasses grow on the bones of ancestors. They make the soil fertile and they color history with their story. I listen in silently on a freezing rainy day. The wind gnaws my knuckles. Yet there is a peace and a warmth that emanates from the landscape. It fills my heart with tenderness. Blessings that participants brought along silently hum their song. Each intention I gift with my full attention to the spirit of the welcoming landscape. The sheep that was donated to come along in memory of all the suffering of children found its place between blackthorn and ivy. Shortly after placing the little sheep, the cloudy sky opened and the sun appeared. A magical moment. Grateful for each of you who gave a blessing, intention, attention or token. The journey continues and when it calls you to give something to the next destination. Then feel free to follow the blog nad contact me,.. be welcome.

We are brothers, we are sisters

Beyond borders, we are one

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven