Mannaz

(English below) Mannaz, schaduwwerk…. Een nieuwe klank om een journey te maken waar je schaduwwerk induikt. Een soundscape vol subtiel detail, dus ik raad je aan het op een rustige veilige plek te luisteren met hoofdtelefoon. Op die manier kan je er helemaal induiken. Wees evenzeer alert voor je het landschap induikt, wens je op dit moment in de spiegel te kijken? Het schaduwwerk aan te kijken? Voel dat goed in…. Zij die bij mij de runenteachings reeds ontvingen zullen de energie van mannaz zeker herkennen hierin. Runen zijn niet subtiel 😉 wel erg gelaagd 🙂

Mannaz, Midgaard aett ….no words needed … buiten dan dat de Runen voor mij zeer diepgaande energieën zijn, en geen ‘lettertjes’ of losstaande figuurtjes. Geen ‘vertalinggewijze’ woorden, maar een stroom van energie waarin je word meegezogen, die inspireert maar evenzeer je verdwaasd met harde les kan achter laten. Voel je vrij om er in te duiken… voor diegenen die zich geroepen voelen en graag in de runen energie willen verdiepen… jawel ik geef de teachings nog, maar louter één op één. Helemaal op maat voor jou. Evenzeer alleen om je eigen proces te verdiepen, niet als lesmateriaal om te copy pasten…. Mannaz… als je je geroepen voelt… als je er klaar voor bent…. goede reis … Je ervaring ermee en verhaal is altijd welkom , stuur gerust een mail met je relaas over jou ervaring met mannaz. Aho

Mannaz, shadow work…. A new sound to make a journey where you dive into shadow work. A soundscape full of subtle detail, so I recommend listening in a quiet safe place with headphones. That way you can dive right in. Be equally alert before diving into the landscape, do you wish to look in the mirror at this time? To look at the shadow work? Take a moment to answer that honestly for yourself …. Those who already received the rune teachings from me will certainly recognize the energy of mannaz in this soundscape. Runes are not subtle 😉 but very layered 🙂

Mannaz, Midgaard aett ….no words needed … except that the Runes, for me, are very profound energies, and not ‘prints’ or separate figures. Not ‘words’, but a stream of energy in which you are sucked in, which inspires but can also leave you dazed with hard lessons. Feel free to dive in… for those who feel called and would like to delve into the runic energy… yes, I still give the teachings, but only one on one. Completely tailored to you. Also only to deepen your own process, not as teaching material to copy paste…. Mannaz… if you feel called… if you are ready…. have a good trip… Always welcome to share about your experience with this soundscape, feel free to send an email with your story about your experience with mannaz. aho.

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven