Samhain weekend

(English Below) Met een klein groepje verbleven we in de Pfalz streek. Een gebied wat ik met gretigheid verder wil ontginnen en waar de ovatengraad van de BDO verder ontvouwen zal. Een weekend Samhain, volle maanmagie en voorouderlijk werk. Regen en wind en gezellige hartwarmte van ieder aanwezig. Knisperend fezelend vuur en de echo van de uilenroep door de heuvels. Ontroerend, emotioneel en intens en eveneens grappend ontspannen rond het vuur zitten. Samen zoeken waar de krekel geluiden ontsproten. Een wandeling in stilte, mijmeren, shamanic journeys naar verleden, toekomst, heden. Droog onder het tentzeil, lopend door de modderige gronden. Een troep van veertig reeën door de velden zien springen. De magische appelaar met maretak die ons meenam naar de tussenwerelden. Een altaar vol zegeningen. De voedende oer walnoot die de voorouderlijke lijnen toonde. De perelaar die steunde op de achtergrond bij het vuur. Het heilige bosje waar we ons te slapen legde en intense dromen kregen. Een warm welkom door het verloren kerkhof. Het schenken van de houtjes van de leerlingen aan zij die ter aarde rusten. De amuletten van de vorige tocht nog aanwezig bij de graven. Delen in stilte, delen van water, soep, … delen waar noden waren. Samen met een grote S …. zoals ik samen zijn het liefst ervaar. Ieder uniek in de cirkel, eigenzinnig jezelf kunnen zijn, mógen zijn. Verbonden door authentieke aanwezigheid. GaldR magie, Runen, kreten tot de goden, symbolen. Dank aan mijn kameraden om vol overgave in Samhain te duiken. Zij die nieuwsgierig zijn en graag eens willen proeven en mee willen? Een kortere tocht in tijd en afstand, maar even intens? Ik nodig je uit om een mailtje te sturen en te ontmoeten, ik maak graag een tocht op maat voor jou.

We stayed in the Palatinate region with a small group. An area that I eagerly want to explore further and where the ovate grade of the British Druid Order will further unfold. A weekend of Samhain, full moon magic and ancestral work. Rain and wind and heart warmth from everyone present. Crackling fire and the echo of the owl’s call through the hills. Deep emotions and intense sphere. Relaxing around the fire. Jokingly trying to figure out where the cricket sounds were coming from. A walk in silence, musing, shamanic journeys to the past, future, present. Dry under the tent canvas, walking through the muddy grounds. Seeing a flock of forty deer jumping through the fields. The magical apple tree with mistletoe that invited us to the worlds within and without. The nourishing walnut that showed the ancestral lines. An altar full of blessings. The pear tree that rested in the background near the fire. The sacred grove where we lay down to sleep and had intense dreams. A warm welcome by the lost cemetery. Bringing the blessings of the students to the bones of the deceased. The amulets from the previous trip still resting on the graves. The serene silence and looks into each other’s eyes. A deeper understanding of ‘simply being there’. Sharing in silence, sharing water, soup, … sharing where there were needs. Together with a capital S…. the way I prefer to experience being together. Everyone is unique in the circle. Connected by authentic presence. GaldR magic, Runes, cries to the gods, symbols. Thank you to my comrades for diving into Samhain. Those who are curious and would like to have a taste and go on a tour with me? A shorter trip in time and distance, but just as intense? I invite you to send an email and meet me, I would be happy to create unique journey made just for you.

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven