Beyond Borders

(English below) De volgende Pelgrimstocht voor vrede brengt me dra in de Eifel om te dwalen door het verlaten dorpje dat al jaren aan me ’trekt’. Er is de tijd om uren en dagen te dwalen en te luisteren naar het landschap. Wat ‘hangt’ er nog dat gevoeld, gezien en beluisterd wil worden? Ik bied jullie graag weer de mogelijkheid om te participeren en mee in te tunen. In de video breng ik kort een verhaal en journey over de streek waar ik heen trek. Voel je vrij om af te stemmen en zegeningen voor dit landschap mee te geven. Stuur je woorden, gedicht, kracht eenvoudig weg via een mailtje naar [email protected] Deze wensen en zegeningen schrijf ik allemaal op stenen en houtjes die létterlijk meegaan op tocht en in het landschap met ritueel geschonken zullen worden. Ik hou je persoonlijk op de hoogte tijdens de tocht en na afloop kan je zoals gewoonlijk een videoverslag zien . Op deze manier kan ieder in stilte mee dwalen in het landschap en zich verbinden met het verhaal. Ik ben in blijde verwachting van al jullie blessings voor deze streek. Aho.

The Pilgrimage for Peace will soon take me to the Eifel to wander through the abandoned village that has been ‘pulling’ me for years. There is time to wander for hours and days and listen to the landscape. What is it that wants to be felt, seen and listened to? I would like to offer you the opportunity to participate and tune in via the video. I briefly tell a story and journey about the region I am traveling to. Feel free to tune in and give blessings for this landscape. Simply send your words, poem, strength via email to [email protected]. I write all these wishes and blessings on stones and sticks that will literally accompany me on a journey and will be ritually donated in the landscape. I will keep you personally informed during the tour and afterwards you can watch a video report as usual. This way everyone can wander silently in the landscape and connect with the story. I am in joyful and hopefull awaiting for all your blessings for this region. Aho.

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven